W teorii, teoria i praktyka są identyczne.

teoria versus praktyka

Minione lata w polskiej farmacji to przede wszystkim wysyp publikacji, traktujących o opiece farmaceutycznej jako dziedzinie mającej dać ukojenie umęczonej naturze „farmaceuty-sprzedawcy”. Nie bez kozery upatruje się w niej ratunku dla zawodu farmaceuty, którego degradacja wzrasta  wprost proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży przykasowej i komplementarnej [przypis autora: to dokładnie ten typ sprzedaży, w którym pacjentka przy zakupie tamponów słyszy zapytanie: „A może tabletki na gardło do tego?”. Autentyk!]. Jednak nie o marketingu będzie mowa, ani też o nałogowym zażywaniu przez Polaków leków bez recepty (OTC) i suplementów! Skupmy się na ugruntowanej w literaturze i teorii opiece farmaceutycznej. Wprowadzony w 2008 roku zapis w polskim ustawodawstwie (Ustawa o Izbach Aptekarskich) nie doczekał się jeszcze wsparcia np. w formie ustawy o zawodzie farmaceuty. Co ciekawe  projekt takiej ustawy został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w maju 2007 roku, jednak po dziś dzień żaden z aktów prawnych nie scala w sposób kompletny przepisów, dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty. Tak czy inaczej, zmagania trwają nadal, a to za sprawą samorządu aptekarskiego, który pod koniec lipca 2015r. udostępnił ujednolicony tekst projektu Ustawy o Izbach Aptekarskich oraz ustawy Prawo Farmaceutyczne (=Ustawa o Zawodzie Farmaceuty i Izbach Aptekarskich).
Kolejna dygresja, zatem i kolejny szybki powrót do opieki farmaceutycznej. Teoria teorią, a co z praktyką? Na drodze do pełnej implementacji stoi kilka przeszkód:

1. Kwestie §
2. Dostęp i przechowywanie danych wrażliwych, EDM, itp.
3. Dostosowanie infrastruktury apteki do wymogów opieki farmaceutycznej
4. System refundacji usługi
5. Obawa przed pogorszeniem relacji farmaceutów z lekarzami.
6. Niechęć farmaceutów do zmian

Wróg, w liczbie mnogiej, został zdefiniowany, wiemy zatem z kim walczyć. Jaka przyszłość czeka opiekę farmaceutyczną? Chociaż odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, to jednak pewne jest, iż zmiana w polskiej farmacji może dokonać się tylko z udziałem farmaceutów. Promujmy naszą profesję i bądźmy doradcami, a nie sprzedawcami.

0 comments
Previous Post
tło_wpi_opieka_farm
Next Post
samoleczenie

Dostęp do zawartości serwisu opiekafarm.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.