(NIE)BEZPIECZNY GREJPFRUT?

niebezpieczny grejpfrut

Grejpfrut – mały czerwony owoc, a może zaburzyć farmakoterapię Pacjenta, który chcąc sobie pomóc sięga po szklankę soku lub owoc z dużą zawartością witaminy C. Jak donoszą wyniki badań grejpfrut, w przypadku niektórych leków, powoduje wzrost ryzyka wystąpienia ich działania toksycznego.


Sok grejpfrutowy to przykład produktu spożywczego, który istotnie wpływa na działanie leków, przyjmowanych przez Pacjenta. Obecne w grejpfrucie substancje, tj.: naryngenina czy kwercytyna, należące do flawonoidów, powodują spowolnienie metabolizmu leków, poprzez hamujący wpływ na enzymy cytochromu P450.
W konsekwencji dochodzi do wzrostu stężenia leku we krwi oraz spotęgowania jego działań niepożądanych. Tego typu interakcja może być zagrożeniem dla życia Pacjenta, a wśród substancji, których dotyczy wyróżniamy leki stosowane m.in. w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, podczas alergii lub terapii HIV.

 

Skutki połączenia soku grejpfrutowego z wybranymi grupami leków

Konsekwencje połączenia soku grejpfrutowego z lekami mogą być różne w zależności od stosowanej grupy medykamentów. Najczęściej interakcja wiąże się ze wzrostem stężenia leku we krwi i nasileniem jego działań niepożądanych.

Spożywanie soku grejpfrutowego podczas terapii blokerami kanałów wapniowych (Amlodypina, Dilitiazem, Felodypina, Isradypina, Lacydypina, Lerkanidypina, Nifedypina, Nimodypina, Nitredypina, Werapamil) skutkuje wzrostem stężenia leków we krwi, zwiększeniem ich biodostępności, a w konsekwencji nasileniem działania hipotensyjnego oraz wzrostem częstości akcji serca.

Kolejną grupą leków, na którą należy zwrócić uwagę w kontekście interakcji z pożywieniem, są leki przeciwhistaminowe, w szczególności II generacji (Rupatydyna, Loratydyna). Leki te są metabolizowane z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromy P-450, dlatego połączenie ich z sokiem grejpfrutowym może nasilać działanie przeciwalergiczne.

Sok grejpfrutowy jest również zagrożeniem dla Pacjentów przyjmujących statyny (Atrowastatyna, Lowastatyna, Simwastatyna), a konsekwencją tego połączenia  jest wzrost stężenia leku we krwi oraz nasilenie działania hepatotoksycznego statyn. Wyjątkiem jest Rozuwastatyna, która metabolizowana jest przez inny izoenzym cytochromu P450, dlatego sok grejpfrutowy nie wpływa na jej biotransformację.

Dodatkowo, ze względu na metabolizm, nie powinno się spożywać soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leków przeciwwirusowych stosowanych w terapii HIV i AIDS oraz cykloseryny.

 

Inne cytrusy wpływające na biotransformację leków

Podobne konsekwencje niesie przyjmowanie leków wymienionych grup oraz spożywanie soków z pomelo, sweetie (połączenie grejpfruta i pomelo), pomarańczy gorzkiej i granatu. Cytrusy te podobnie jak grejpfrut czerwony hamują izoenzym CYP3A cytochromu P450 i istotnie wpływają na metabolizm wymienionych grup leków.

 

Jak powstrzymać interakcję?

Podczas stosowania wymienionych leków, należy zachować szczególna ostrożność, jednak nie oznacza to zakazu spożywania soku grejpfrutowego w trakcie terapii. Według obowiązujących zaleceń powinno zachować się minimum 6-godzinny odstęp pomiędzy przyjęciem leku, a wypiciem soku.

 

0 comments
Previous Post
cukrzyca_ciezarnych_opieka_farm
Next Post
magister w recepturze

Dostęp do zawartości serwisu opiekafarm.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.