Browsing Category Nowoczesne Technologie

Warsaw Pharmacy Show 2019

warsaw

Tym, którzy zaopatrzyli się w kalendarze na 2019 rok oraz tym, którzy dopiero planują ich zakup, już teraz przypominamy o niezwykle istotnym…ba! unikatowym wręcz wydarzeniu w tej części Europy.

18-19 maja 2019r. odbędą się w Warszawie Największe Targi Farmaceutyczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Miło nam poinformować, że objęliśmy patronatem to wydarzenie. Co więcej opiekafarm.pl weźmie czynny udział w części kongresowej Warsaw Pharmacy Show 2019, prezentując wybrane zagadnienia z dziedziny farmacji. Szczegółowy harmonogram już wkrótce!

Warszawskie Targi Farmaceutyczne, to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu zacieśnienie współpracy między farmaceutą a lekarzem, optymalizację i zwiększenie efektywności opieki medycznej wobec pacjenta oraz ukazanie możliwości i osiągnięć, jakie niesie współczesna farmacja i technologia. Kluczowym elementem targów jest wymiana doświadczeń i budowanie konstruktywnego dialogu między ekspertami branży farmaceutycznej, medycznej i ekonomicznej oraz promowanie rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego. W dobie starzejącego się społeczeństwa, szczególną uwagę poświęcamy pomocy mobilnej ludziom w wieku emerytalnym pokazując szeroką gamę produktów polepszających komfort życia pacjenta. Warsaw Pharmacy Show, to również świetna okazja dla studentów farmacji i medycyny do nawiązania kontaktów z przyszłym pracodawcą, świadomym konieczności kształcenia i inwestowania w kapitał ludzki.

Gdzie?
Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO – unikatowe miejsce na mapie stolicy, łączące nietypową, postindustrialną architekturę i wyjątkowe cechy funkcjonalne. Kompleks dysponouje restauracją dla 350 gości, parkingiem na 1400 aut, galerią z ofertą budownictwa oraz wyposażenia wnętrz, a także hotelem ze 150 pokojami. Niezależnie od tego czy podróżujesz samochodem, pociągiem czy drogą lotniczą, łatwo trafisz do Global Expo.

Więcej informacji:
www.pharmacyshow.pl
facebook
twitter
linkedIn
instagram

0 comments

Skazani na telemedycynę?

opieka_farm_wpis_4

Telemedycyna, rozumiana jako medycyna na odległość, wyznacza nowe i co więcej nieznane dotąd standardy w relacjach lekarz – pacjent. Podstawowym i zarazem kluczowym założeniem rozwiązań telemedycznych jest nie tylko wyeliminowanie konieczności przemieszczania się pacjentów do niejednokrotnie odległych placówek medycznych, ale również udoskonalenie procedur udostępniania dokumentacji medycznej. Telemedycyna niesie również pomoc pacjentom po zabiegach operacyjnych, którzy powinni być przez cały czas pod kontrolą lekarza. Wśród najważniejszych kierunków rozwoju telemedycyny wyróżnić można telepatologię, teledermatologię, teleopiekę domową, teleradiologię, teleneurologię, telechirurgię, teleopiekę ratunkową, telekardiologię oraz telerehabilitację.

W nadchodzących dekadach zwiększona długość życia przy niskim współczynniku przyrostu naturalnego spowoduje wzrost liczby ludności w wieku podeszłym, rozumianym jako wiek powyżej 65 roku życia. W obliczu obecnych i przewidywanych tendencji demograficznych niezwykle ważnym zadaniem będzie racjonalna alokacja środków finansowych w systemie opieki zdrowotnej. W oparciu o bazę medyczną PubMed dostępne wyniki badań potwierdzają korzystny wpływ telemedycyny w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym. Pod uwagę brani byli głównie pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego, po incydentach kardiologicznych, z cukrzycą oraz pacjenci pozostający w opiece domowej. Wśród tej grupy zakres rozwiązań telemedycznych opierał się w głównej mierze na pomiarach wskaźników fizjologicznych oraz konsultacjach telefonicznych lub za pośrednictwem wideokonferencji. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują na zwiększoną poprawę w zakresie wyników klinicznych i jakości życia. Ponadto stosowanie telemedycyny korzystnie wpłynęło na czynniki ekonomiczne, m.in. na koszty związane z hospitalizacją. Monitorowanie własnego stanu zdrowia przez pacjentów w wieku podeszłym, pozwala na wydłużenie czasu niezależnego i w pełni samodzielnego życia, w preferowanym przez siebie otoczeniu. Omawiając korzyści, jakie niesie ze sobą implementacja rozwiązań telemedycznych u pacjentów w wieku podeszłym, należałoby odnieść się do danych statystycznych, opublikowanych przez AARP. Zgodnie z publikacją, 88% pacjentów powyżej 65 roku życia deklaruje chęć pozostania pod opieką w warunkach domowych tak długo, jak to możliwe. Technologia telemedyczna pozwala nie tylko na monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, ale również na informowanie konsultantów medycznych o nagłych przypadkach, takich jak: upadki czy incydenty sercowo-naczyniowe. Niemniej jednak telemedycyna to już nie tylko wideokonsultacje, przesyłanie wyników badań do lekarza przy wykorzystaniu internetu czy wreszcie możliwość monitorowania stanu zdrowia za pomocą aplikacji mobilnych, lecz również sieć sensorów, umiejscowionych w domu pacjenta. Wśród proponowanych rozwiązań wyróżnić można: magnetyczne czujniki na drzwiach, monitorujące wejście i wyjście; czujniki ruchu; mikrofony, wykrywające nieprawidłowe dźwięki (krzyk, płacz), poręcze mierzące siłę nacisku oraz równowagę; termometr; sensory w obrębie wrażliwej na nacisk maty, umieszczonej pod łóżkiem pacjenta (rejestrujące tętno, ekg i oddech). Czujniki ruchu wykorzystujące promieniowanie podczerwone pozwalają na zarejestrowanie typowych dla danego pacjenta aktywności. Ponadto sensory w szafkach kuchennych i lodówce monitorują czynności związane z przygotowywaniem posiłków.

Upadki stanowią jedną z przyczyn pogorszenia stanu zdrowia oraz zgonów u osób w wieku podeszłym. Zgodnie z szacunkami średnio jednego upadku w ciągu roku doznaje ponad 1/3 pacjentów w opiece domowej oraz 2/3 pacjentów w domach spokojnej starości. Jednocześnie ten sam odsetek tj. 66% osób, które doznały upadku ma predyspozycje do kolejnych incydentów. Co więcej wzrost ryzyka upadków notuje się również u pacjentów po przebytym udarze mózgu –ok. 75% z nich doświadcza upadku w pierwszych 6 miesiącach od incydentu mózgowo-naczyniowego. Do najczęściej występujących urazów po upadku należą: skaleczenia, uszkodzenia tkanek, zwichnięcia stawów, złamania kości oraz urazy głowy. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wskaźnik uszkodzeń po upadkach jest większy u kobiet niż u mężczyzn. Zauważono również, że osoby, które doświadczyły upadku i nie będąc w stanie się podnieść, znajdowały się na ziemi przez okres czasu dłuższy niż 1h, umierały w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia incydentu. U osób w wieku podeszłym, które doświadczyły upadku zjawiskiem powszechnym jest strach przed kolejnym upadkiem. Objawia się to redukcją aktywności fizycznej, co z kolei prowadzi do osłabienia siły mięśniowej i zwiększania ryzyka kolejnych upadków.  Mając na uwadze jak wielkie ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia niosą za sobą upadki, niezwykle ważne jest podjęcie działań profilaktycznych oraz wspomagających i monitorujących funkcjonowanie pacjentów w podeszłym wieku. Analizując powyższe aspekty oraz mając świadomość istniejącej potrzeby poprawy jakości życia w grupie seniorów, zrodziła się idea „inteligentnych domów”, wyposażonych w sensory oraz urządzenia monitorujące i wspomagające codzienną aktywność pacjentów.
Inteligentne domy stanowią składową znacznie szerszego pojęcia, jakim jest Internet of Things (IoT). Technologia Internet of Things to obecnie przede wszystkim inteligentne sensory, które zbierając informacje z otoczenia, umożliwiają jego pełne spersonalizowanie. Informacje płynące z poszczególnych urządzeń, wyposażonych w czujniki spływają do serwerów, a następnie poddawane są analizie. IoT stanowi bez wątpienia jedną z najtrudniejszych i najbardziej przełomowych koncepcji ostatnich lat. Jako nowa dziedzina w zakresie innowacyjnych technologii, nie posiada wystarczającej dokumentacji naukowej, na której można by oprzeć strategię dalszego jej rozwoju. Zatem nie bez przyczyny wielu badaczy zwróciło uwagę na konieczność znalezienia jednolitych wytycznych i koncepcji Internet of Things. W ślad za koncepcją inteligentnych domów utworzona została szersza idea, zakładająca funkcjonowanie IoT w obrębie miasta – inteligentne miasta. Na świecie powstały już prototypy takich miast, jak na przykład: Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Songdo w Korei Południowej czy też Bristol w Wielkiej Brytanii.

Podsumowując technologia telemedyczna stanowi innowacyjną metodę świadczenia usług medycznych. Ułatwia dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, bez względu na miejsce zamieszkania. Dzięki temu nawet w nagłych i zagrażających życiu przypadkach, na odległych lub odseparowanych obszarach możliwa jest szybka interwencja medyczna. Mając na względzie zalety jak również wady i niedoskonałości rozwiązań informatycznych jesteśmy w stanie stworzyć system, spełniający nie tylko wymogi prawne i medyczne, ale również społeczne. Z całą pewnością innowacyjne rozwiązania informatyczne nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z lekarzem, ale mogą stanowić efektywną alternatywę w modelowaniu terapii.

0 comments

Dostęp do zawartości serwisu opiekafarm.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.