Browsing Category Farmacja na start!

Zasady refundacji i poziomy odpłatności, czyli ile zapłacę za lek?

odplatnosc_lek

W praktyce aptecznej wielokrotnie spotykamy się z poczuciem zakłopotania u pacjentów, którzy wrzuceni w gąszcz refundacyjnych przepisów borykają się z milionem pytań, dotyczących cen leków i poziomu ich odpłatności.

Zapewne każdy z Was był uczestnikiem lub świadkiem sytuacji, w której to pacjent nie rozumiejąc, dlaczego za lek, oznaczony na recepcie jako „bezpłatny”, musi zapłacić x złotych. „Przecież to nielogiczne! Taki zapis wprowadza w błąd!”. To tylko niektóre i zdecydowanie najdelikatniejsze komentarze z jakimi magister-na-zmianie musi się zmierzyć. Zatem w jaki sposób obliczana jest cena leku refundowanego?

Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydawane są osobom ubezpieczonym za odpłatą ryczałtową, bezpłatnie lub za częściową odpłatnością (30% i 50%) na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną, tzn. posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego. Osoba ta na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że to ustawa refundacyjna z 2012r. wprowadziła znaczące zmiany w polityce lekowej. Od tego bowiem momentu ceny leków refundowanych są sztywne i takie same w każdej z aptek, a przy ich ustalaniu bierze się również pod uwagę definiowaną dawkę dzienną (DDD, z ang. defined daily dose), czyli średnią dobową dawkę podtrzymującą dla leku stosowanego w swoim głównym wskazaniu u człowieka dorosłego. DDD nie może być mylona ani uważana za dawkę rekomendowaną, ani nawet zwykle przepisywaną. Jest to twór, a raczej swoiste narzędzie, służące do mierzenia zużycia leków w sposób statystyczny i porównywalny.

Refundacji podlegają (źródło):

•produkty lecznicze dostępne w aptece na receptę:

– jeśli nie mają swojego odpowiednika dostępnego bez recepty (OTC) lub

– jeśli mają odpowiednik dostępny bez recepty, ale należy je stosować co najmniej 30 dni, żeby osiągnąć efekt terapeutyczny;

leki recepturowe – pod warunkiem że przepisana dawka leku jest mniejsza od najmniejszej dawki gotowego leku;

•niektóre leki sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego;

•niektóre środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy, np. preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

Pełną listę leków refundowanych znajdziemy oczywiście w publikowanych co 2 miesiące Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Resort  zapowiada jednak zmianę, co do częstotliwości ukazywania się nowych list i wydłużenia okresu obowiązywania danej listy z dwóch na trzy miesiące. Będzie to bez wątpienia duża korzyść zarówno dla pacjentów, jak i aptekarzy.

Wróćmy jednak do kwestii odpłatności. Wiemy już, że wśród kategorii odpłatności wyróżnić możemy: lek wydawany bezpłatnie (na Rp. symbol „B”), za odpłatnością ryczałtową („R”) albo za odpłatnością 30% lub 50% limitu finansowania, tzn. do wysokości limitu finansowania i z dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną, a wysokością limitu finansowania. To właśnie limit finansowania, ustalany przez Ministerstwo Zdrowia, określa precyzyjnie kwotę, jaką do wskazanego leku dopłaci NFZ. Przykład?

Przyjmijmy zatem, że trzymamy w ręku receptę na lek, którego odpłatność została określona przez lekarza jako „B” (lek bezpłatny). Lek ten pełnopłatnie (100%), dla uproszczenia kalkulacji, kosztuje 100 zł, a limit finansowania został ustalony na poziomie 70 zł. Tym samym pacjent zapłaci 30 zł. Dlaczego? Wskazany w powyższym przykładzie lek będzie bezpłatny jedynie do poziomu jego limitu finansowania. Różnicę w powyższych kwotach pokrywa Pacjent.

Przejdźmy do kolejnego studium przypadku. Odpłatność 50% – czy to oznacza, że za lek zapłacę połowę kwoty pełnopłatnej? Oczywiście, że NIE! Ponownie musimy pamiętać, iż odpłatność dotyczy limitu finansowania. Opierając się na wcześniej wskazanych kwotach, pacjent zapłaci za lek 65zł, bowiem: 50% x 70 + (100 – 70) = 65.

Ostatni z przykładów dotyczy odpłatności ryczałtowej („R”). Opłata ryczałtowa nie może przekraczać 0,5% minimalnego wynagrodzenia w przypadku leku podstawowego i 1,5% w przypadku leku recepturowego. Istotne jest, by pamiętać, że ryczałt odnosi się zawsze do 30 DDD (dla przypomnienia: zdefiniowanej dawki dobowej według WHO). Tym samym jeżeli cena leku jest równa lub niższa od limitu finansowania pacjent otrzyma lek za opłatą 3,20 zł za opakowanie zawierające nie więcej niż 30 DDD lub w przypadku opakowań zawierających więcej niż 30 DDD, kwotę proporcjonalnie większą. Jeśli cena detaliczna leku jest wyższa od limitu finansowania pacjent zapłaci wartość ryczałtu z uwzględnieniem ilości DDD w opakowaniu (30 DDD= 3,20 zł) oraz różnicę pomiędzy ceną detaliczną leku, a limitem finansowania. I wreszcie, gdy cena detaliczna leku jest mniejsza niż wartość ryczałtu, odpłatność dla pacjenta jest równa cenie detalicznej leku. Przyjmijmy, że przepisany lek odpowiada 30 DDD, tym samym pacjent zapłaci: 3,20 + (100 – 70) = 33,20 zł; jeśli jednak opakowanie leku zawiera więcej niż 30 DDD należy w sposób proporcjonalny zwiększyć kwotę ryczałtu.

Podążając za słowami Alberta Einstein’a: „Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz”, warto już na studiach lub podczas stażu aptecznego przyswoić sobie wiedzę z zakresu refundacji leków i poziomu ich odpłatności, by móc w prosty sposób odpowiedzieć na niejednokrotnie zawiłe pytania pacjentów, zagubionych w systemie polityki zdrowotnej.

0 comments

Warsaw Pharmacy Show 2019

warsaw

Tym, którzy zaopatrzyli się w kalendarze na 2019 rok oraz tym, którzy dopiero planują ich zakup, już teraz przypominamy o niezwykle istotnym…ba! unikatowym wręcz wydarzeniu w tej części Europy.

18-19 maja 2019r. odbędą się w Warszawie Największe Targi Farmaceutyczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Miło nam poinformować, że objęliśmy patronatem to wydarzenie. Co więcej opiekafarm.pl weźmie czynny udział w części kongresowej Warsaw Pharmacy Show 2019, prezentując wybrane zagadnienia z dziedziny farmacji. Szczegółowy harmonogram już wkrótce!

Warszawskie Targi Farmaceutyczne, to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu zacieśnienie współpracy między farmaceutą a lekarzem, optymalizację i zwiększenie efektywności opieki medycznej wobec pacjenta oraz ukazanie możliwości i osiągnięć, jakie niesie współczesna farmacja i technologia. Kluczowym elementem targów jest wymiana doświadczeń i budowanie konstruktywnego dialogu między ekspertami branży farmaceutycznej, medycznej i ekonomicznej oraz promowanie rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego. W dobie starzejącego się społeczeństwa, szczególną uwagę poświęcamy pomocy mobilnej ludziom w wieku emerytalnym pokazując szeroką gamę produktów polepszających komfort życia pacjenta. Warsaw Pharmacy Show, to również świetna okazja dla studentów farmacji i medycyny do nawiązania kontaktów z przyszłym pracodawcą, świadomym konieczności kształcenia i inwestowania w kapitał ludzki.

Gdzie?
Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO – unikatowe miejsce na mapie stolicy, łączące nietypową, postindustrialną architekturę i wyjątkowe cechy funkcjonalne. Kompleks dysponouje restauracją dla 350 gości, parkingiem na 1400 aut, galerią z ofertą budownictwa oraz wyposażenia wnętrz, a także hotelem ze 150 pokojami. Niezależnie od tego czy podróżujesz samochodem, pociągiem czy drogą lotniczą, łatwo trafisz do Global Expo.

Więcej informacji:
www.pharmacyshow.pl
facebook
twitter
linkedIn
instagram

0 comments

Rola farmaceuty w badaniach klinicznych.

rola_farm_w BK_opiekafarm

O tym, że bycie farmaceutą nie zawsze wiąże się z podążaniem ścieżką aptecznej kariery wie zapewne niejeden z nas. Farmacja, wbrew ogólnemu przekonaniu (które co prawda i na szczęście z biegiem lat traci na sile), przygotowuje nie tylko do pracy w aptece ogólnodostępnej, czy szpitalnej. Kierunek ten wyposaża nas w pakiet narzędzi, które wykorzystane we właściwy i rozsądny sposób, dodatkowo pogłębione odpowiednią specjalizacją, czy studiami podyplomowymi, mogą stać się początkiem wspaniałej przygody zawodowej w szeroko pojętej branży medycznej i farmaceutycznej.

Przykłady takich karier można mnożyć w nieskończoność i tak oto wśród bliskich znajomych farmaceutów spotkać możemy magistra farmacji, który na co dzień wykonuje analizy farmakoekonomiczne w „Big Pharm’ie”. Inny z kolei zaangażowany jest w procedury rejestracji leków i wyrobów medycznych. Kolejny, to zapalony miłośnik chemii analitycznej, pracujący w laboratorium znanej dużej firmy farmaceutycznej. W zbiorze tym można również odnaleźć farmaceutę-dziennikarza, który doskonale wie jak trafić „newsem” do branży medycznej, czy też farmaceutę-naukowaca, który poprzez pracę akademicką, dydaktyczną i naukową przyczynia się do rozwoju farmacji. Farmaceuci to również pracownicy organów kontroli i nadzoru w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Na zakończenie powyższej wyliczanki, możemy wreszcie przytoczyć przykład sektora bliskiego naszemu sercu, tj. branży badań klinicznych.
W codziennej praktyce zawodowej spotykamy kolegów i koleżanki po fachu, którzy pełnią rolę farmaceuty (czy innymi słowy koordynatora farmaceutycznego) w zespole badawczym, rolę monitora badań klinicznych lub też koordynatora badania klinicznego w ośrodku. Co więcej widoczna jest również zwiększona rola aptekarza jako edukatora i „informatora” w zakresie badań klinicznych. Powszechnie wiadomo, iż jednym z krytycznych punktów prowadzenia badania klinicznego jest zapewnienie dostępu do odpowiedniej, wymaganej protokołem, populacji pacjentów. Apteka oprócz pełnienia swej standardowej funkcji może stanowić nie tylko miejsce świadczenia opieki farmaceutycznej, ale również informacji o programach badań klinicznych. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż badania kliniczne stanowią szansę (niestety niejednokrotnie jedyną) na dostęp do nowoczesnej terapii, farmaceuta-aptekarz w oparciu o dostępne dane o stanie zdrowia pacjenta (oczywiście z poszanowaniem RODO 😉 ) oraz kryteria włączenia i wykluczenia może wspomóc pacjenta informacją o aktywnych projektach badań klinicznych. Powszechnie wiadomo, iż informacja i wiedza to najdroższe z towarów. My możemy dodać jeszcze… świadomość. Farmaceuta, wykonując zawód zaufania publicznego, poprzez codzienną praktykę winien podejmować działania mające na celu zwiększanie świadomości pacjentów w zakresie własnego zdrowia, czy to poprzez profilaktykę, czy medycynę naprawczą. Tym samym dopełniona zostaje filozofia „patient centricity”, czyli opieki pacjento-centrycznej, w której to na pierwszy plan wysuwa się poczucie całościowego traktowania problemu zdrowotnego. Pacjent pozyskując informację o badaniu klinicznym, czy to za pośrednictwem internetu (np. www.clinicaltrials.gov), u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, czy też farmaceuty może w pełni świadomie podjąć decyzję, co do dalszego postępowania i ewentualnego uczestnictwa.

Wracając jednakże do roli farmaceuty jako członka zespołu badawczego oraz zadań, jakie przypisane są wyżej wymienionej funkcji, należy spiąć je klamrą, pt. dbałość o lek celem zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa uczestnika badania. W tym miejscu nadmienić należy, iż  zgodnie z GCP (z ang. Good Clinical Practice – Dobra Praktyka Kliniczna), za prowadzenie badania klinicznego, odpowiedzialność ponosi sponsor i badacz. To właśnie badacz odpowiada za nadzór nad osobami lub podmiotami, którym powierza realizację obowiązków i funkcji związanych z prowadzeniem badania w danym ośrodku. Tym samym badacz powinien upewnić się, że wszystkie osoby pomagające mu w prowadzeniu badania są zaznajomione z protokołem, badanym produktem oraz ich obowiązkami dotyczącymi badania. Jakie konkretne działania mogą być przypisane farmaceucie, szczególnie w badaniach, prowadzonych w warunkach szpitalnych? Na farmaceutę może zostać nałożony obowiązek odbierania dostaw leku badanego i/lub leków towarzyszących. Krytyczne znaczenie ma w tym wypadku odbiór leków termolabilnych, transportowanych w kontrolowanej temperaturze, z wykorzystaniem rejestratora  „TempTale”. Po odebraniu przesyłki konieczne jest zweryfikowanie, czy temperatura podczas transportu leku była prawidłowa i czy nie zostały przekroczone dopuszczalne normy. Farmaceuta odpowiada również za warunki i sposób przechowywania leków. W przypadku leków gotowych, na podstawie wystawionego przez badacza zlecenia wydania leku, farmaceuta zajmuje się dystrybucją leku dla uczestnika badania. Jeśli z kolei protokół badania wymaga przygotowania leku przed podaniem (np. preparaty do infuzji lub wstrzykiwań) obowiązkiem farmaceuty jest prawidłowe jego wykonanie Farmaceuta odpowiada wreszcie za utylizację leku oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji, związanej z lekiem, np. formularz dostaw, formularze / logi rozchodu leku badanego i/lub leków towarzyszących, logi temperaturowe, itp.

Biorąc pod uwagę powyższe farmaceuta stanowi kluczowe ogniwo w ekosystemie opieki zdrowotnej i to w całościowym jego wymiarze. Ekosystem ten jako sieć naczyń połączonych nie może w pełni sprawnie funkcjonować bez zaangażowania wszystkich środowisk medycznych. Każdy bowiem lekarz, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, fizjoterapeuta czy dietetyk dysponuje unikatową wiedzą medyczną i z dziedziny nauk o zdrowiu, o sile której stanowi mądra i otwarta jej synteza tak, by w myśl pacjentocentryczności, traktować problem zdrowotny całościowo.

0 comments

Dostęp do zawartości serwisu opiekafarm.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.